12V/24V כבל מאריך מצית לרכב עם קרוקודלים למצבר

 99

12V/24V כבל מאריך מצית לרכב עם קרוקודלים למצבר

כבל 1.5 מטר

חומר  סגסוגת אלומניום

5 במלאי