נוזל קירור אדום 18ל'

 139

נוזל קירור אדום  לשימוש למילוי מצננים
ברכב פרטי ומסחרי.
מתאים לכל ימות השנה לטמפרטורת
סביבה עד 12 -מעלות. נקודת רתיחה במערכת
סגורה 125 מעלות. מוצר זה פותח במיוחד
בהתאמה לאקלים הישראלי.

קטגוריה: