מבצע!

משאבת מקדחה למים/שמן /סולר

 270

מופעל ע"י מקדחה
המיועדת ליישומי העברה של אוריאה /שמן/נפט /מים/סולר