משאבה ידנית למים/שמן /נפט

 300

מערכת ההעברה החדשה תוכננה להתקנה על מיכלים תוך שימוש במשאבת יד ,
המיועדת ליישומי העברה של אוריאה /שמן/נפט /מים