משאבה ידנית לאוריאה

 300

מערכת ההעברה החדשה תוכננה להתקנה על מיכלים תוך שימוש במשאבת יד ,
המיועדת ליישומי העברה של אוריאה (ADBLUEׁׂׂׂ) /שמן/נפט /מים

קטגוריה: