תקנון אתר קניות ותנאי השימוש בו:

אנא קרא את תנאי התקנון זה בעיון רב. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין דלק איתן לכל דבר ועניין.
כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.זכות השתתפות במכירה.
1.1  רשאים להשתתף במכירה בני 18 ומעלה אשר קיים ברשותם תעודת זהות כרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות ישראכרט ובעלי כתובת  דוא"ל  אלקטרוני ברשת האינטרנט.

1.2 לאתר קניות דלק איתן  מותנת הזכות לבטל את השתתפותך באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. דלק איתן רשאי לבטל השתתפותך או זכייתך במכירה בכל אחד מהמקרים הבאים אם מסרת פרטים כוזבים, אם בצעת כל מעשה אשר יכול לפגוע בדלק איתן  או כל צד שלישי כל שהם או אם בצעת מעשה לא חוקי כלשהו באתר קניות דלק איתן, או אם כרטיס האשראי שברשותך הוגבל לשימוש או נחסם.

1.3  על מנת שתוכל לרכוש מוצרים באתר "דלק איתן" הינך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם מלא כתובת, ישוב, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס האשראי. ללא פרטים אלו לא תוכל להשתתף במכירות באתר.

 1. המוצרים הנמכרים באתר.

2.1 אתר קניות מאפשר לגולשי הציבור לרכוש מוצרים שונים המובאים למכירה באתר בצורה קלה נוחה ויעילה.

2.2  אתר קניות דלק איתן אינה מספקת הסדרי תדלוק כגון כרטיסים לתדלוק בסונול .

2.3  המוצרים אשר כן מסופקים על-ידי דלק איתן הם באחריותנו המלאה בנוגע לזמן האספקה, מתן האחריות.

2.4 האחריות למכירת כרטיסים/דלקנים . זמן הספקה, מתן אחריות על המוצר וגביית  תשלום  הם מוטלים על החברות השונות באופן בלעדי.

 1. מכירה רגילה:

3.1 כרטיסים המוצעים למכירה על ידי הספק דלק איתן הם באחריותנו המלאה ולכן אנו מתחייבים שהמידע המפורסם בנוגע למכירות אלו הוא מידע אמין, כמו כן, אנו מתחייבים לעמוד בתנאי האספקה והאחריות אלא אם צוין אחרת בדפי המכירה בנוגע לאחריות המוצר.

3.2 את פרטי הספק ואחריות המוצר ניתן לראות בלשוניות "תנאים ואחריות" ו"אודות הספק" אשר נמצאים בדף המוצר.

 1. הגשת הצעה.

4.1 על מנת שתוכל לרכוש מוצרים באתר קניות "דלק איתן" הינך נדרש למלא את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, ישוב, טלפון, דואר אלקטרוני, תעודת זהות ופרטי כרטיס האשראי. ללא פרטים אלו לא תוכל להשתתף במכירות באתר. אינך מתחייב למסור פרטים אלו, מסירת הפרטים תלויה ברצונך החופשית בלבד.

4.2 אלא אם זאת לא מסרת פרטים אלו לא תוכל להשתתף במכירות אשר מוצעות באתר.

4.3 אם מסרת פרטים כוזבים בעת ההזמנה לא תהיה אפשרות הספק להבטיח שהמוצר יגיע אליך. מקרה והזנת כוזבים למערכת  תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול אנא מלא את הפרטים מדויקים ועדכניים. הזנת פרטים כוזבים מהווה עברה פלילית לפי הוראות חוק העונשין.

4.4 דלק איתן תעשה ככל הנדרש לשמור את המידע הנמסר ולא תעשה בו כל שימוש .

4.5 דלק איתן מתחייבת לא להעביר את הפרטים הנמסרים באתר לגוף שלישי אלא מלבד לגופים המורשים לכך להמשך תהליך ביצוע הרכישה.

4.6 דלק איתן רשאי לבטל או לחסום הכרטיסים במכירה בשל הגשת פרטים כוזבים (פרטים שאינם נכונים), חלקיים או פרטים שאינם מדויקים.

 1. תשלום והספקת מוצרים.

5.1 הגשת הצעה במכירה מהווה קנית המוצר. הינך מתחייב בתשלום של מלוא הסכום המוצע עבור המוצר ,בתוספת תשלום לרבות דמי משלוח רישום והנפקת כרטיס או דמי טיפול כמפורט בדף המכירה.

5.2 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שלך.

5.3 הגשת הצעה לא תוכל לשנות או לבטל לאחר קבלת הכרטיס .

 זאת ולא ניתן לזכות כספית יתרות  לאחר קניית ושימוש בכרטיס.

5.4 במשלוח המוצר כל המחירים במכירה כוללים מע"מ על פי דין.

5.5 ואם במקרה שחברת כרטיסי אשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך לכן תבוטל הזמנתך והמוצר לא יסופק ולכן תחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הזול מביניהם.

5.6 את המוצרים ניתן יהיה לשלוח בכל דרך (דואר רגיל, חברת שליחיות ודואר רשום) על פי שיקול דעתה של החברה המציעה.

5.7  הלקוח רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק  במועד האיסוף הנקבע וזאת בתיאום מראש עם הספק ,אך ורק אם קיים שירות זה על פי תנאים שהוצגו בדף המכירה. אם בחרת באפשרות של איסוף עצמי של המוצר אליך לאסוף את המוצר ממקום האיסוף הנקבע על ידי החברה תוך 14 ימי עבודה ..

5.8 מדיניות ההספקה וההובלה נקבעת על ידי הספקים. לספקים קיימת הזכות להודיע כי אין באפשרותו של הספק להוביל את המוצר לאזורים מסוימים ולכן לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר בנקודה אשר תקבע על ידי הספק. מחיר משלוח אשר מפורטים בהצעה אינם כוללים הובלות לקומות גבוהות אשר לא ניתן להגיע באמצעות מעלית או הובלה אשר דורשת אמצעים אחרים מיוחדים או כוח אדם מיוחד.

 1. ביטול הצעה או ביטול עסקה.
 2. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
  ) להלן: החוק(
 3. ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם באמצעות
  הודעה שתישלח בפקס/דוא"ל/דואר
 4. דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
  1. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. יובהר כי לעסק ישנה זכות לתבוע את הצרכן במקרה של הרעה משמעותית בערך המוצר.
 5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת
  במידה והנכס נשוא העיסקה נשלח זה מכבר .דמי המשלוח כלולים בדמי הביטול בשיעור 5 אחוז או 100 ש"ח .
  1. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה
  בכל המקרים המפורטים בסעיף זה, ישיב האתר לצרכנים את כספם במלואו.:
  10.2 נפלה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  10.3 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר
  באופן תקין .
  10.4 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
  10.5 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
 6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה. דלק איתן תגבה עמלות טיפול כגון הזמנת כרטיס חדש עקב אובדן / העברות יתרה מכרטיס לכרטיס/ הפקת דוחות

12.העמלות יקוזזו דרך יתרות שבכרטיס תדלוק כרטיס שלא היה בשימוש מעל 3 חודשים הכנס לחסימה

 1. דלק איתן תהיה רשאית לעשות בדיקה ותיקון מחירים לפי שיקול דעת המקצועי על כל כרטיס תדלוק שהיא משווקת או מסרה. דלק איתן לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי ,לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי